De psychologie achter derealisatie en de verschillende oorzaken

De psychologie achter derealisatie en de verschillende oorzaken

Derealisatie is een complexe psychologische toestand die gekenmerkt wordt door een verstoord gevoel van de werkelijkheid. Mensen die hiermee te maken hebben, ervaren vaak een gevoel alsof ze zich in een droomwereld bevinden of dat de wereld om hen heen niet echt is. Het begrijpen van de oorzaken van derealisatie is van cruciaal belang voor degenen die eronder lijden, evenals voor degenen die hen willen helpen. We gaan dieper in op de psychologie achter derealisatie en de verschillende oorzaken ervan verkennen.

Stress: een belangrijke trigger voor derealisatie

Een van de meest voorkomende oorzaken van derealisatie is stress. Wanneer mensen worden blootgesteld aan langdurige, overweldigende stress, kan dit leiden tot een gevoel van onthechting van de werkelijkheid. Het menselijk brein reageert op stress door de afgifte van hormonen zoals cortisol, die de perceptie van de omgeving kunnen veranderen. Dit kan leiden tot een gevoel van vervreemding en derealisatie.

Stress kan voortkomen uit verschillende bronnen, zoals werkgerelateerde problemen, financiële zorgen, of persoonlijke conflicten. Het is belangrijk op te merken dat stress niet alleen emotioneel, maar ook fysiek kan zijn, zoals bij traumatische gebeurtenissen. In dergelijke gevallen kan derealisatie optreden als een copingmechanisme om de overweldigende emoties te verzachten.

De psychologie achter derealisatie en de verschillende oorzaken

Trauma: diepe littekens in de geest

Trauma is een andere belangrijke oorzaak van derealisatie. Mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, zoals fysiek misbruik, seksueel geweld of oorlog, lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van derealisatie. Het brein kan traumatische herinneringen soms onderdrukken, en derealisatie kan een manier zijn waarop het probeert te ontsnappen aan de pijnlijke realiteit van het verleden.

Deze vorm van derealisatie kan bijzonder verontrustend zijn, omdat het individu constant geconfronteerd wordt met flashbacks en herbelevingen van het trauma. Professionele hulp, zoals therapie met een gespecialiseerde psycholoog zoals Ben Meijer, is van onschatbare waarde bij het omgaan met derealisatie als gevolg van trauma.

Psychische aandoeningen en derealisatie

Sommige psychische aandoeningen gaan gepaard met derealisatie als symptoom. Bijvoorbeeld, derealisatie kan voorkomen bij mensen met depressie, angststoornissen, dissociatieve stoornissen, en zelfs bij sommige vormen van schizofrenie. In deze gevallen wordt derealisatie vaak veroorzaakt door een chemische onbalans in de hersenen, wat leidt tot verstoringen in de waarneming van de realiteit.

Het is van vitaal belang om te begrijpen dat derealisatie als gevolg van psychische aandoeningen meestal behandeld kan worden met therapie en medicatie. Een professionele psycholoog, zoals Ben Meijer, helpt bij het diagnosticeren en behandelen van deze onderliggende aandoeningen middels de ACT therapie (Acceptance and commitment therapy). 

Wat niet bij derealisatie hoort zijn als u last heeft van stemmen die je opdragen om agressieve dingen te doen, of als je de werkelijkheid en fantasie niet meer uit elkaar kunt houden. Dit hoort bij een psychose of schizofrenie. Evenals je achterdochtig bent of je denkt dat je met God kan praten. Wat wel bij depersonalisatie hoort zijn, dat je je gevoelloos voelt, je een tunnelachtig fenomeen ziet of wanneer jij je alleen, vreemd of vervreemd voelt. 

Het onderscheid tussen derealisatie of depersonalisatie en schizofrenie of psychoses is belangrijk om te begrijpen. Om dit vast te stellen is een eerste stap om een derealisatie test te doen. 

Derealisatie test: is het tijd om hulp te zoeken?

Als jij je afvraagt of je mogelijk last hebt van derealisatie, kun je een derealisatie test uitvoeren. Deze test helpen bij het identificeren van de symptomen die vaak gepaard gaan met derealisatie, zoals gevoelens van vervreemding, onwerkelijkheid en het idee dat de wereld om je heen niet echt is. Het is echter belangrijk op te merken dat een professionele diagnose door een psycholoog altijd noodzakelijk is om derealisatie met zekerheid vast te stellen.

Het uitvoeren van een derealisatie test kan een belangrijke eerste stap zijn in het begrijpen van je toestand, maar het is slechts het begin van je reis naar herstel. Als de test aangeeft dat derealisatie mogelijk een probleem is, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken. Een ervaren psycholoog kan een grondige evaluatie uitvoeren en een behandelplan opstellen dat het beste bij jou past.

Derealisatie behandeling en herstel

Gelukkig is derealisatie meestal behandelbaar, vooral wanneer de onderliggende oorzaak wordt aangepakt. De behandeling kan variëren, afhankelijk van de specifieke situatie van de persoon. Voor sommigen is therapie met een ervaren psycholoog zoals Ben Meijer voldoende zijn om de derealisatie oorzaken onder controle te krijgen. Anderen kunnen daarnaast baat hebben bij medicamenteuze behandeling, zoals antidepressiva of anxiolytica.

Het herstelproces kost tijd, maar met de juiste begeleiding en steun is het mogelijk om een gezond en vervuld leven te leiden, zelfs na het ervaren van derealisatie. Het is belangrijk om geduldig te zijn en open te staan voor behandelingsopties die het beste bij jou passen. Een goede communicatie met een gespecialiseerde psycholoog kan de sleutel zijn tot een succesvol herstel en een beter begrip van jezelf.

De weg naar herstel

De weg naar herstel van derealisatie

Derealisatie is een complex psychologisch fenomeen dat verschillende oorzaken kan hebben, variërend van stress en trauma tot onderliggende psychische aandoeningen. Het begrijpen van deze oorzaken is essentieel om effectieve behandeling en herstel mogelijk te maken. Als je vermoedt dat je last hebt van derealisatie, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken. Een gespecialiseerde psycholoog zoals Ben Meijer kan je begeleiden naar een beter begrip van de aandoening en helpen bij het vinden van de juiste behandelingsopties.

Lees meer over dit onderwerp en andere gerelateerde onderwerpen bij Uitstekende.